Уязвимостта в Telegram позволява деанонимност на потребителите

Новини

Представители на автономната организация с нестопанска цел (ANO) „Център за изследване на законността и политическия протест“ обявиха откриването на уязвимост в Telegram, която позволява да се идентифицира телефонният номер на потребителя по неговото име. Това съобщават “Известия”.

Организацията планира да използва разработката си за идентифициране на потребители на Telegram по искане на руските служители на реда.

Оценете тази статия
Информационен портал NTN24enlaweb.com - Оценки и прегледи на стоки.
Добавете коментар