Telegram премахна ограниченията за изтриване на лична кореспонденция

Новини

Администрацията на пратеника на Telegram позволи на потребителите да изтриват всякакви изпратени и получени съобщения без ограничение във времето. Това се съобщава в официалния блог на услугата.

Можеше да се изтрие личната кореспонденция в Telegram и преди, но не всички и не винаги. Така че потребителят можеше да изтрие само собствените си съобщения, изпратени през последните 48 часа. Сега можете да изтриете всякакви съобщения по всяко време и те ще изчезнат от чата и за двамата събеседници.

В същото време в Telegram се появи друга функция, насочена към защита на личния живот – скриване на връзката към профила при изпращане на съобщения до трети страни.

Оценете тази статия
Информационен портал NTN24enlaweb.com - Оценки и прегледи на стоки.
Добавете коментар