Telegram не успя да оспори блокирането във Върховния съд

Новини

Telegram не успя да оспори във Върховния съд решението за законността на дешифрирането на съобщения в месинджъра, пише Gazeta.Ru.

Според адвоката, защитил интересите на Telegram на процеса, ръководството на услугата проучва възможностите за по-нататъшни действия.

След като получи искането на FSB за предоставяне на ключове за шифроване, администрацията на пратеника се опита да го оспори във Върховния съд, но не успя. След това представителите на Telegram подадоха жалба.

Оценете тази статия
Информационен портал NTN24enlaweb.com - Оценки и прегледи на стоки.
Добавете коментар