Недостатък в Telegram направи възможно откриването на IP адресите на потребителите

Новини

Индийският експерт по киберсигурност Дирадж Мишра откри недостатък в настолните версии на Telegram, с помощта на които нападателите могат да открият IP адреса на всеки потребител на месинджъра. Anti-Malware.ru пише за това.

Получаване на IP адрес на потребител на Telegram

Получаване на IP адреса на потребител на Telegram

Всъщност няма въпрос за грешка като такава, тъй като описаният от Mishra механизъм се основава на стандартната функция на приложението – peer-to-peer call. За да получи IP, хакер трябваше да се обади на жертвата и след това да анализира мрежовата активност на собствения си компютър, използвайки специален софтуер.

След като получиха информация за проблема, разработчиците на Telegram добавиха настройка към програмата, която блокира възможността за получаване на гласови повиквания в режим peer-to-peer.

Оценете тази статия
Информационен портал NTN24enlaweb.com - Оценки и прегледи на стоки.
Добавете коментар