„Mail.Ru Mail“ ще прехвърли потребителите на SMS оторизация

Новини

Пощенската услуга на компанията Mail.Ru Group обяви стартирането на нов метод за упълномощаване на потребителя – използване на еднократни кодове от SMS и push известия. Засега възможността за използване на традиционни пароли ще остане, но Mail.Ru Mail възнамерява да ги изостави в бъдеще.

Според представители на Mail.Ru Group, новият метод за идентификация на потребителя гарантира повишена сигурност на електронната поща. Паролите, изпратени чрез SMS, не могат да бъдат избирани или използвани повторно, което би трябвало да направи невъзможно хакване на пощенски кутии.

С течение на времето Mail.Ru Mail планира да стартира оторизация на притежателите на акаунти с помощта на биометрични данни и физически ключове.

Оценете тази статия
Информационен портал NTN24enlaweb.com - Оценки и прегледи на стоки.
Добавете коментар