Интернет доставчици, свързани с „Yarovaya пакета“

Новини

От днес, 1 октомври, руските доставчици на интернет услуги са длъжни да записват и съхраняват целия трафик на своите абонати в съответствие със Закона за Yarovaya. Засега периодът на запазване на данните е само 30 дни, но през следващите пет години той ще трябва да се увеличи до шест месеца.

Новите изисквания към интернет операторите според разработчиците на закона са насочени към борба с тероризма. Всяка записана информация, включително текстови съобщения, изображения, аудио и видео, може да бъде предадена на разузнавателните агенции при поискване.

По-рано властите бяха задължени да водят разговорите и кореспонденцията на потребителите на онлайн услуги.

Оценете тази статия
Информационен портал NTN24enlaweb.com - Оценки и прегледи на стоки.
Добавете коментар